Với sự nỗ lực không ngừng chúng tôi đã được công nhận về chất lượng sản phẩm của mình

Xưởng sản xuất 2.000m2
Nhà xưởng sơ chế 1.500m2
Nhà xưởng sơ chế 1.500m2