Tầm nhìn

Trở thành công ty sản xuất các thực phẩm từ dừa hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Sứ mệnh

Nâng tầm dừa Việt.