TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Trở thành Công ty sản xuất các loại thực phẩm từ dừa hàng đầu Việt Nam và thế giới.

SỨ MỆNH

Nâng tầm dừa Việt.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Mỹ Phương Food luôn lấy con người là nhân tố quyết định tạo nên sự thành công, bởi chính con người là nhân tố tác động trực tiếp vào quá trình sản xuất và tạo ra những sản phẩm có giá trị tốt nhất cho người tiêu dùng. Với phương châm “Kiến tạo, hành động là sống còn”, mỗi thành viên của Mỹ Phương Food luôn tuân thủ các quy định chung của Công ty và chủ động, nỗ lực, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân hơn. Kim chỉ Nam trong mọi hành động và cũng là văn hóa riêng của con người Mỹ Phương Food được thể hiện qua 4 giá trị cốt lõi “HỎI – ĐỘ – SÁNG – SẠCH”

Công ty TNHH Mỹ Phương Food