MỸ PHƯƠNG FOOD TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ NĂM 2024

Ngày 17/5/2024 vừa qua, Mỹ Phương Food đã tổ chức Chương trình đào tạo nội bộ cho toàn thể CBCNV Công ty. Mục đích của chương trình là nhằm rà soát và cập nhật các kiến thức liên quan về An toàn vệ sinh thực phẩm; An toàn vệ sinh lao động; Trách nhiệm của người lao động trong mọi hoạt động sản xuất và bên cạnh đó là phổ biến một số nội quy, quy chế liên quan của Công ty.

Phát biểu mở đầu cho chương trình đào tạo, Ông Nguyễn Văn Tân – Giám đốc Mỹ Phương Food đã chia sẻ ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác đào tạo nội bộ. Với mục tiêu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn liền với hoạt động sản xuất để từng bước thực hiện hóa tầm nhìn “ Trở thành Công ty sản xuất các loại thực phẩm từ dừa hàng đầu Việt Nam và thế giới” trong tương lai; chú trọng việc nâng cao kiến thức của mỗi người lao động trong mỗi công đoạn sản xuất; đồng thời tạo điều kiện cho nhân sự phát triển và tạo sáng kiến trong công việc.

Chương trình đào tạo được thực hiện kết hợp giữa bài giảng lý thuyết và bài tập thực hành nhóm. Với phương pháp đào tạo này vừa giúp người lao động tiếp thu kiến thức một cách bài bản, dễ hiểu vừa giúp rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, đặc biệt là xây dựng tinh thần đồng đội, đoàn kết.

Thông qua chương trình đào tạo, CBCNV Công ty đã nắm bắt được những kiến thức và kỹ năng bắt buộc cần tuân thủ trong hoạt đông sản xuất nhằm đảm bảo nghiêm ngặt về tiêu chuẩn sản phẩm.

Chương trình đào tạo nội bộ là một hoạt động thiết thực và hiệu quả nhằm nâng cao ý thức, kiến thức cho người lao động vì vậy đây cũng là một trong những hoạt động thường niên của Công ty.

Bài viết liên quan