MỸ PHƯƠNG FOOD CÓ MẶT TẠI SỰ KIỆN WE RISE TOGETHER

Vào ngày 16/3/2024 vừa qua, UN Women cùng sáng kiến WISE Việt Nam và chính phủ Australia đã tổ chức dự án WE RISE TOGETHER nhằm hội tụ và kết nối các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và những người mua tiềm năng trong ngành du lịch để thúc đẩy chuỗi cung ứng đa dạng cùng với những thực hành mua sắm có trách nhiệm giới trong lĩnh vực này.

Mỹ Phương Food rất phấn khởi khi được tham gia Sự kiện lần này. Sự kiện đã làm nổi bật vai trò và đóng góp của các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong phát triển kinh tế. Đây cũng là một cơ hội lớn để Mỹ Phương Food có thể quảng bá thương hiệu và phát triển thị trường của mình. 

Dưới đây là một vài hình ảnh của Mỹ Phương Food:

Chi tiết link: https://bit.ly/MyPhuongFood_WeRiseTogether

Bài viết liên quan