HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Hệ thống quản lý chất lượng & an toàn thực phẩm của chúng tôi tuân thủ các quy định nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế.
Các chứng nhận ISO 22000: 2018, FSSC 22000 về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm mà chúng tôi đạt được đều được đánh giá và chứng nhận bởi cơ quan chứng nhận độc lập theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO.

Giấy chứng nhận