GIẢI GIAO LƯU BÓNG ĐÁ LẦN I- NĂM 2023

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường sức khỏe sau những giờ làm và đồng thời tăng tính gắng kết giữa toàn thể CBCNV trong toàn Công ty. Vừa qua, Mỹ Phương Food đã tổ chức giao lưu hoạt động thể thao môn bóng đá với các Team trong hệ thống.

Bài viết liên quan