CÔNG TY TNHH MỸ PHƯƠNG FOOD VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Chiều ngày 15/12/2023 vừa qua, Ban Quản lý ATTP thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của Ban chỉ đạo Liên ngành về ATTP năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và đánh giá kết quả hoạt động của mô hình Ban quản lý An toàn thực phẩm qua 06 năm thí điểm hoạt động.

Tại Hội nghị Công ty Mỹ Phương Food đã vinh dự được nhận Bằng khen có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2018-2023. Đây là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty Mỹ Phương Food về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình vận hành sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng.

Kết quả này đã cho thấy Công ty Mỹ Phương Food đã và đang thực hiện đúng trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ quan ban ngành liên quan, tạo thêm niềm tin vững chắc cho Khách hàng, Đối tác và Xã hội.

Ban lãnh đạo Công ty chia sẽ niềm vui tinh thần này đến với toàn thể CBCNV Công ty và hi vọng tập thể Mỹ Phương Food sẽ luôn duy trì và phấn đấu hơn nữa để đạt được những thành tích to lớn hơn trong chặng đường phía trước.

Bài viết liên quan