CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ DÀNH CHO CBCNV MỸ PHƯƠNG FOOD

Ngày 11/10/2023, Ban lãnh đạo MỸ PHƯƠNG FOOD đã thực hiện chương trình đào tạo cho toàn bộ CBCNV về: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, kiến thức ATVSTP, kiến thức ATLĐ và những quy chế trong Công ty.

Định kỳ hàng năm Công ty Mỹ Phương Food luôn có những buổi đào tạo tổng thể kiến thức về ATVSTP, ATLĐ,… Nhằm phổ biến những kiến thức quan trọng trong quá trình thực hiện công việc hàng ngày tại mỗi vị trí để toàn thể CBCNV kịp thời cập nhật và bổ sung kiến thức phục vụ cho công việc. Chương trình được diễn ra xuyên suốt trong một ngày làm việc, với sự chia sẽ nhiệt tình từ phía Ban lãnh đạo Công ty đến cán bộ chuyên môn và đã giúp cho chương trình đào tạo được diễn ra thành công.
Đặc biệt trong nội dung xây dựng văn hóa doanh nghiệp, Ông Nguyễn Văn Tân – Giám đốc công ty đã có những chia sẽ rất thiết thực và phân tích cụ thể hơn về 4 giá trị cốt lõi trong văn hóa Mỹ Phương Food, đó là “ HỎI – ĐỘ – SÁNG – SẠCH”.
👍HỎI là chào hỏi, luôn tươi cười khi gặp nhau, hỏi để chia sẻ, hỗ trợ cùng nhau hoàn thành công việc, học hỏi không ngừng để thay đổi bản thân – “ngày hôm nay phải khác hôm qua”.
👍ĐỘ là thái độ tuân thủ đối với công việc, thái độ đối với cấp trên và cấp dưới, mỗi một sự vật hiện tượng đều có hai mặt đối lập. Nếu thái độ suy nghĩ luôn theo chiều hướng tích cực thì mọi sự vật hiện tượng sẽ được hóa giải, “việc lớn chia thành nhỏ – hoàn thành việc nhỏ là xong việc lớn”.
👍SÁNG là sáng kiến, sáng tạo trong toàn bộ tất cả các vị trí, chúng ta không chỉ làm để hoàn thành mà cần phải có sự thay đổi, chủ động đề xuất cải tiến tốt hơn cho chính mình và tập thể.
👍SẠCH là nhân tố cốt lõi trong sản xuất thực phẩm, mặc dù chúng ta đã làm khá tốt nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng các yêu cầu trong tình hình hội nhập Quốc tế. Cần hành động chất hơn nữa.

Tại chương trình đào tạo, Chị Mai Thị Ý Nhi – Giám đốc kinh doanh Công ty cũng đã có những chia sẽ thực tế khi chị làm việc tại Công ty “Khi làm bất cứ việc gì cũng phải yêu công việc đang làm, yêu sản phẩm mình làm ra, việc yêu thương nó mới làm ta hứng thú, tâm huyết với công việc, tự tin với sản phẩm phẩm mình đang làm. Vì vậy, mong muốn mọi người hàng ngày tạo ra nó sẽ yêu thương và tâm huyết với bánh dừa nướng TOPCOCO hơn nữa”

Kết thúc chương trình đào tạo, mỗi CBCNV sẽ mang những kiến thức đã được chia sẽ làm hành trang đồng hành tiếp tục với Công ty trong thời gian tới và cam kết tuân thủ theo đúng các quy định của Công ty.

 

Bài viết liên quan