BÁNH DỪA NƯỚNG TOPCOCO TỰ HÀO LÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TP. ĐÀ NẴNG NĂM 2023

Ngày 29/2/2024, tại Đà Nẵng, Công ty TNHH Mỹ Phương Food đã tham dự Hội nghị sơ kết Chương trình khuyến công và phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2023 và vinh dự được Sở Công thương Thành phố Đà Nẵng tôn vinh và trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2023 cho cơ sở.

Với những thành công được ghi nhận cũng đã cho thấy Mỹ Phương Food đã và đang thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định về Hệ thống ATVSTP, đồng thời góp phần khẳng định uy tín của Mỹ Phương Food trên thị trường Nội địa và Xuất nhập khẩu.

Chứng nhận

Bài viết liên quan